Điểm đến : SINGAPORE-MALAYSIA
Thời gian : 06 NGÀY 05 ĐÊM
Khởi hành : MÙNG 2 TẾT 09/02/2016
Phương tiện : MÁY BAY
Giá : 16.650.000 VNĐ
Điểm đến : HONGKONG
Thời gian : 04 NGÀY 03 ĐỀM
Khởi hành : MÙNG 4 TẾT (11/02/2016/)
Phương tiện : MÁY BAY
Giá : 18.500.000 VNĐ
Điểm đến : THAILAND
Thời gian : 09 -13/02/2016
Khởi hành : 09/02/2015 (MÙNG 2 TẾT)
Phương tiện : MÁY BAY
Giá : 13.450.000 VNĐ
Điểm đến : PHÚ YÊN - QUY NHƠN
Thời gian : 04 NGÀY 03 ĐỀM
Khởi hành :
Phương tiện : TÀU LỬA
Giá :
Điểm đến : PHÚ YÊN
Thời gian : 3 NGÀY 2 ĐÊM
Khởi hành :
Phương tiện : TÀU LỬA
Giá :
Điểm đến : SINGAPORE
Thời gian : 04 NGÀY 03 ĐỀM
Khởi hành : 20-23/02/2016
Phương tiện : MÁY BAY
Giá : 15.750.000 VNĐ