Lễ Hội Đền Hùng: Hội làng trong hội nước

Đền Hùng và giỗ Tổ Hùng Vương với những lễ hội Đền Hùng từ lâu đã đi sâu vào tâm khảm thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam. Đây là điểm hội tụ tâm linh, hội tụ văn hóa, hội tụ tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Xem tiếp