Điểm đến :
Thời gian :
Khởi hành :
Phương tiện :
Giá :
Điểm đến : Tunisia - Sidi Bou Said - Carthage - Sbeitla - Metlaoui - Tataouine - Sfax - El Jem
Thời gian : 10 ngày - 09 đêm
Khởi hành :
Phương tiện : Máy bay
Giá : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.