MUSEUM of the MOON

Bảo tàng Mặt trăng – một tác phẩm nghệ thuật lưu diễn của nghệ sĩ người Anh Luke Jerram.

Với đường kính bảy mét, mô hình mặt trăng này mô tả chi tiết đến 120dpi hình ảnh của NASA về bề mặt mặt trăng. Với tỷ lệ xấp xỉ 1: 500.000, mỗi centimet của tác phẩm điêu khắc hình cầu được chiếu sáng bên trong đại diện cho 5km bề mặt mặt trăng.

Bảo tàng Mặt trăng sẽ được trình bày theo nhiều cách khác nhau cả trong nhà và ngoài trời, để làm thay đổi cách trải nghiệm và cách diễn giải một tác phẩm nghệ thuật. Khi nó di chuyển từ nơi này sang nơi khác, nó sẽ tập hợp các tác phẩm âm nhạc mới và một bộ sưu tập các câu chuyện và thần thoại cá nhân đang diễn ra, cũng như làm nổi bật khoa học mặt trăng mới nhất.

Trong năm 2020, Bảo tàng Mặt trăng đã đi qua các nơi như LlumBcn Festival – Barcelona, Adelaide Fringe – Australia và sắp tới sẽ là Nelson Provincial Museum – New Zealand, Natural History Museum Vienna – Austria, Powerhouse Museum – Sydney, …

Hãy chọn cho mình một điểm đến để trải nghiệm ‘MUSEUM of the MOON’.