Tổ chức Sự kiện

Viettours tổ chức chuyên nghiệp các sự kiện dành cho các khách hàng doanh nghiệp tại các không gian, qui mô khác nhau trên khắp cả nước và ở nước ngoài. Đặc biệt là những sự kiện gắn liền với các chương trình tham quan du lịch, làm cho mục tiêu khám phá đất nước, con người, văn hóa thêm trọn vẹn và ý nghĩa

Các hoạt động về sự kiện của Viettours đáp ứng yêu cầu đa dạng của khách hàng: Hội nghị khách hàng, Tiệc khai trương, Tiệc kỷ niệm, Tiệc tổng kết cuối năm , các sự kiện thương mại, Hội chợ, Lễ tuyên dương khen thưởng…

Next >>