Điểm đến : KATHMANDU – BHAIRWA – LUMBINI – KUSHINAGAR – BODHGAYA – VARANASI – AGRA – DELHI
Thời gian : 9 Ngày - 8 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Phương tiện : Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Điểm đến : Kathmandu – Bhairwa – Lumbini – Kushinagar – Bodhgaya – Varanasi – Agra – Delhi
Thời gian : 8 Ngày 7 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ với chúng tôi
Phương tiện : Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ với chúng tôi
Điểm đến : Kathmandu – Varanasi – Agra – Delhi
Thời gian : 7 Ngày 6 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ với chúng tôi
Phương tiện : Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ với chúng tôi
Điểm đến : Kathmandu - Bhairwa - Lumbini - Kushinagar - Bodhgaya - Varanasi - Agra - Delhi
Thời gian : 9 Ngày - 8 Đêm
Khởi hành : Thường xuyên khởi hành hàng tháng hoặc tổ chức theo yêu cầu riêng.
Phương tiện : Máy bay
Giá : Giá liên hệ