Điểm đến : TEL AVIV – AMMAN – JERASH – WADI RUM – PETRA – DEAD SEA – BETHELEM – JERUSALEM
Thời gian : 10 Ngày - 8 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Phương tiện : Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Điểm đến : ISRAEL – JORDAN
Thời gian : 13 ngày 12 đêm
Khởi hành : Thường xuyên khởi hành hàng tháng hoặc tổ chức theo yêu cầu riêng.
Phương tiện : Máy bay
Giá : Giá liên hệ
Điểm đến : ISRAEL – JORDAN
Thời gian : 10 ngày 09 đêm
Khởi hành : Thường xuyên khởi hành hàng tháng hoặc tổ chức theo yêu cầu riêng.
Phương tiện : Máy bay
Giá : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Điểm đến : JORDAN - ISRAEL
Thời gian : (8 ngày 7 đêm)
Khởi hành :
Phương tiện : Máy Bay
Giá :