Điểm đến : NHẬT BẢN: OSAKA – KYOTO – NAGOYA - HAKONE – MT.FUJI -TOKYO
Thời gian : 06 ngày / 5 đêm
Khởi hành : 02 – 07/02/2014 (Mùng 3 Tết Âm Lịch)
Phương tiện : Máy bay
Giá : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Điểm đến : HOKKAIDO - SOUNKYO - SAPPORO - TOKYO - MT. FUJI
Thời gian : 6 Ngày - 5 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Phương tiện : Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Điểm đến : TOKYO - MT. FUJI - KYOTO - OSAKA
Thời gian : 06 Ngày - 05 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Phương tiện : Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Điểm đến : Tokyo – Mt. Fuji – Osaka
Thời gian : 6 ngày
Khởi hành : Thường xuyên khởi hành hàng tháng hoặc tổ chức theo yêu cầu riêng.
Phương tiện : Đi, về bằng máy bay
Giá : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.