Điểm đến : PHUKET – KRABI – BANGKOK
Thời gian : 05 Ngày - 04 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Phương tiện : Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Điểm đến : THAILAND
Thời gian : 09 -13/02/2016
Khởi hành : 09/02/2015 (MÙNG 2 TẾT)
Phương tiện : MÁY BAY
Giá : 13.450.000 VNĐ
Điểm đến : Bangkok - Pattaya
Thời gian : 5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành : 28/04/2015 – 02/05/2015
Phương tiện : Máy bay
Giá : 10.080.000 VNĐ/Khách
Điểm đến : Bangkok - Pattaya
Thời gian : 05 ngày / 04 đêm
Khởi hành : 01 – 05/02/2014 ( Mùng 2 Tết Âm lịch)
Phương tiện : Máy bay
Giá : 14,125,500 VND/Khách
Điểm đến : THAILAND
Thời gian : 5 Ngày - 4 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Phương tiện : Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Điểm đến : THAILAND
Thời gian : 4 Ngày - 3 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Phương tiện : Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết