Điểm đến : Hongkong - Thẩm Quyến
Thời gian : 6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ với chúng tôi
Phương tiện : Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ với chúng tôi
Điểm đến : Thành Đô - Nga Mi - Tây Tạng
Thời gian : 9 Ngày 8 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ với chúng tôi
Phương tiện : Máy bay, ô tô
Giá : Vui lòng liên hệ với chúng tôi