Điểm đến : ĐỨC (Berlin) – TIỆP KHẮC (Prague) – ÁO (Salzburg – Vienna) – SLOVAKIA (Bratislava) – HUNGARIA (Budapest) – BALAN (Krakow – Warsaw)
Thời gian : 13 Ngày - 12 Đêm
Khởi hành :
Phương tiện : Máy bay
Giá : 68.325.000
Điểm đến : HUNGARY– SLOVAKIA – ÁO – SLOVENIA – CROATIA - ALBANIA
Thời gian : 13 ngày / 12 đêm
Khởi hành :
Phương tiện : Máy bay
Giá : Giá cho đoàn ≥ 15 khách người lớn
Điểm đến : NUREMBURG - REGENSBERG - PASSAU - MELK - VIENNA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Thời gian : 10 ngày / 09 đêm
Khởi hành :
Phương tiện : Máy bay
Giá : Giá cho đoàn ≥ 15 khách người lớn
Điểm đến :
Thời gian : 10 Ngày 9 Đêm
Khởi hành :
Phương tiện : Máy Bay
Giá :