Điểm đến : ĐỨC (Berlin) – TIỆP KHẮC (Prague) – ÁO (Salzburg – Vienna)–SLOVAKIA (Bratislava)– HUNGARIA(Budapest) – BALAN(Krakow – Warsaw)
Thời gian : 13 Ngày - 12 Đêm
Khởi hành :
Phương tiện : Máy bay
Giá : 68.325.000