Điểm đến : Pháp (Paris) - Tiệp Khắc (Prague) - Balan (Warsaw - Krakow) - Hungaria (Budapest) - Slovakia (Bratislava) - Áo (Vienna)
Thời gian : 12 Ngày - 11 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Phương tiện : Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Điểm đến : CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH HY LẠP
Thời gian : 8 Ngày – 7 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Phương tiện : Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
Điểm đến : ĐỨC (Berlin) – TIỆP KHẮC (Prague) – ÁO (Salzburg – Vienna) – SLOVAKIA (Bratislava) – HUNGARIA (Budapest) – BALAN (Krakow – Warsaw)
Thời gian : 13 Ngày - 12 Đêm
Khởi hành :
Phương tiện : Máy bay
Giá : 68.325.000
Điểm đến : Barcelona – Nice – Ajaccio – Rome – Messina – Valleta – Paris – Reims
Thời gian : 12 Ngày 11 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ chúng tôi
Phương tiện : Tàu, Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ chúng tôi
Điểm đến : Rome - Florence - Nice – Ajaccio (Corsica) - Porto Torres (Sardinia) - Palma De Mallorca - Barcelona - Paris - Reims
Thời gian : 14 Ngày 13 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ chúng tôi
Phương tiện : Tàu, Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ chúng tôi
Điểm đến : Paris – Venice – Pisa – Florence – Rome
Thời gian : 10 Ngày 9 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ với chúng tôi
Phương tiện : Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ với chúng tôi