Điểm đến : Barcelona – Nice – Ajaccio – Rome – Messina – Valleta – Paris – Reims
Thời gian : 12 Ngày 11 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ chúng tôi
Phương tiện : Tàu, Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ chúng tôi
Điểm đến : Rome - Florence - Nice – Ajaccio (Corsica) - Porto Torres (Sardinia) - Palma De Mallorca - Barcelona - Paris - Reims
Thời gian : 14 Ngày 13 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ chúng tôi
Phương tiện : Tàu, Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ chúng tôi
Điểm đến : Paris – Venice – Pisa – Florence – Rome
Thời gian : 10 Ngày 9 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ với chúng tôi
Phương tiện : Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ với chúng tôi