Điểm đến : Orlando – Miami – Bahamas
Thời gian : 8 Ngày 7 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ với chúng tôi
Phương tiện : Máy bay, tàu
Giá : Vui lòng liên hệ với chúng tôi
Điểm đến : Barcelona – Nice – Ajaccio – Rome – Messina – Valleta – Paris – Reims
Thời gian : 12 Ngày 11 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ chúng tôi
Phương tiện : Tàu, Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ chúng tôi
Điểm đến : Rome - Florence - Nice – Ajaccio (Corsica) - Porto Torres (Sardinia) - Palma De Mallorca - Barcelona - Paris - Reims
Thời gian : 14 Ngày 13 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ chúng tôi
Phương tiện : Tàu, Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ chúng tôi
Điểm đến : HUNGARY– SLOVAKIA – ÁO – SLOVENIA – CROATIA - ALBANIA
Thời gian : 13 ngày / 12 đêm
Khởi hành :
Phương tiện : Máy bay
Giá : Giá cho đoàn ≥ 15 khách người lớn
Điểm đến : NUREMBURG - REGENSBERG - PASSAU - MELK - VIENNA - BRATISLAVA - BUDAPEST
Thời gian : 10 ngày / 09 đêm
Khởi hành :
Phương tiện : Máy bay
Giá : Giá cho đoàn ≥ 15 khách người lớn