Điểm đến : Kathmandu – Bhairwa – Lumbini – Kushinagar – Bodhgaya – Varanasi – Agra – Delhi
Thời gian : 8 Ngày 7 Đêm
Khởi hành : Vui lòng liên hệ với chúng tôi
Phương tiện : Máy bay
Giá : Vui lòng liên hệ với chúng tôi
Điểm đến : Kathmandu - Bhairwa - Lumbini - Kushinagar - Bodhgaya - Varanasi - Agra - Delhi
Thời gian : 9 Ngày - 8 Đêm
Khởi hành : Thường xuyên khởi hành hàng tháng hoặc tổ chức theo yêu cầu riêng.
Phương tiện : Máy bay
Giá : Giá liên hệ
Điểm đến : ISRAEL – JORDAN
Thời gian : 13 ngày 12 đêm
Khởi hành : Thường xuyên khởi hành hàng tháng hoặc tổ chức theo yêu cầu riêng.
Phương tiện : Máy bay
Giá : Giá liên hệ
Điểm đến : ISRAEL – JORDAN
Thời gian : 10 ngày 09 đêm
Khởi hành : Thường xuyên khởi hành hàng tháng hoặc tổ chức theo yêu cầu riêng.
Phương tiện : Máy bay
Giá : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.