Điểm đến : 02 Ngày 01Đêm
Thời gian : Sáng thứ 7
Khởi hành : Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện : Ôtô
Giá : 2.985.000 VNĐ
Điểm đến : 03 Ngày 02 Đêm
Thời gian : Sáng thứ 6
Khởi hành : Thứ 6 hàng tuần
Phương tiện : Ôtô
Giá : 4.250.000 VNĐ
Điểm đến : 05 Ngày 04 Đêm
Thời gian : Sáng thứ 5
Khởi hành : Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện : Ôtô
Giá : 7.420.000 VNĐ
Điểm đến : 04 Ngày 03 Đêm
Thời gian : Sáng thứ 5
Khởi hành : Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện : Ôtô
Giá : 6.365.000 VNĐ
Điểm đến : 04 Ngày 03 Đêm
Thời gian : Sáng thứ 5
Khởi hành : Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện : Ôtô
Giá : 5.720.000 VNĐ
Điểm đến : 03 Ngày 02 Đêm
Thời gian :
Khởi hành : Liên Hệ
Phương tiện : Máy Bay
Giá : 7.400.000 VNĐ