Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”

Ngày 8/5/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” với mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, tạo điều kiện để người dân du lịch tới các vùng miền trong cả nước trong bối cảnh bình thường mới sau dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” sẽ bắt đầu từ 1/6/2020 đến 31/12/2020. Các nhiệm vụ chính bao gồm đẩy mạnh hoạt động truyền thông và xây dựng, triển khai các gói kích cầu du lịch.

Để hưởng ứng chiến dịch này, các tỉnh miền Trung hiện đang triển khai kích cầu du lịch ra sao?

Cụ thể: Tỉnh Thừa Thiên – Huế đã quyết định giảm 50% phí tham quan các điểm di tích từ ngày 8/5 – 31/7; Quảng Ninh lập liên minh kích cầu du lịch, giảm 30-50% giá dịch vụ cho du khách